COX-D Gold

ĐẶC TRỊ MỌI LOẠI CẦU TRÙNG

Thành phần:

Diclaruzil…………………………………………………………..25g

Trolamin………………………………………………………….100g

Polyetrhylene glycol…400 ……………………………………… 800g

Propylene glycol…………………………………………………… vừa đủ

0981.168.663