AZ SELEN VIT

BỔ SUNG VITAMIN + SELEN CHO GIA SÚC GIA CẦM TĂNG ĐẬU THAI  – TĂNG TỶ LỆ PHÔI – TĂNG TỶ LỆ ẤP NỞ – KÉO DAI THƠI GIAN ĐẺ, TĂNG SẢN LƯỢNG TRỨNG VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG.

Thành phần:

Các vitamin A,D3,E,H, B6,B12) Slen hữu cơn Mnso4, Fe.

0981.168.663